فضايل ماه رجب

هفتمين ماه از سال هجري قمري رجب نام دارد كه نبايد فضيلت آن را به بوته فراموشي سپرد زيرا در ميان ماههاي دوازده ‏گانه تنها و بدون ائتلاف با ماههاي ديگر از حرمت و قداست ‏برخوردار مي ‏باشد، در واقع چهار ماه در قرآن كريم با تعبير «حرم‏» يعني برخوردار از حرمت ‏ياد شده است كه يكي از آنها فرد است كه رجب نام دارد و در آن قتال و كشتار حرام مي ‏باشد.

رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرموده ‏اند: «رجب ماه بزرگ خداست و هيچ ماهي در حرمت و فضيلت‏ به پايه آن نمي ‏رسد و قتال با كافران در اين ماه حرام است، آگاه باشيد كه رجب ماه پروردگار است و شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است و اگر كسي در ماه رجب حتي يك روز روزه بدارد خدا را از خود خشنود ساخته و خشم الهي از او دور مي‏گردد .»

امام هفتم (عليه السّلام) فرموده ‏اند: رجب نام نهري است در بهشت كه از شير، سفيدتر و از عسل، شيرين‏تر است; هر كس يك روز از آن را روزه بدارد خداوند از آن نهر به او بياشامد.

از امام صادق (عليه السّلام) نقل شده كه حضرت محمد (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: رجب ماه استغفار امت من است، پس در اين ماه طلب آمرزش كنيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است و رجب را «اصب‏» مي‏گويند زيرا كه رحمت ‏خداوند در اين ماه بر امت من بسيار ريخته مي‏شود پس بسيار بگوئيد استغفر الله و اسئله التوبة.

در حديث است كه حضرت نوح(عليه السّلام) روز اول اين ماه سوار بر كشتي شد و نجات يافت و فرمودند: كساني كه با او هستند روزه بدارند و هر كه اين روز را روزه بدارد آتش عذاب يك سال از او دور مي ‏شود و نيز طبق سخن حضرت صادق(عليه السّلام) خواندن زيارت امام حسين(عليه السّلام) در روز اول اين ماه مستحب و تأكيد شده است.