سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي مبارك باد

 

 

 

      ولادت حضرت زهرا (س ) مبارك باد

الهي نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عيان
الهي ضعيفان را پناهي. قاصدان را بر سر راهي. مومنان را گواهي. چه عزيز است آن كس كه تو خواهي...
الهي در جلال رحماني، در كمال سبحاني، نه محتاج زماني و نه آرزومند مكاني، نه كس به تو ماند و نه به كسي ماني. پيداست كه در ميان جاني، بلكه جان زنده به چيزي است كه تو آني.

 الهي چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاكسارانم خاك بر باد كردم و بر تن خود بيداد كردم و شيطان را شاد.
الهي در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو 
الهي اگر گويم ستايش و ثناي تو گويم و اگر جويم رضاي تو جويم 
الهي اگر طاعت بسي ندارم اندر دو جهان جز تو كسي ندارم .
الهي ظاهري داريم بس شوريده و باطني داريم بخواب غفلت آلوده و ديده اي پر آب گاهي در آتش مي سوزيم و گاهي در آب ديده غرق.

الهي مرا آن ده كه مرا آن به
الهي اگر از دنيا مرا نصيبي است به بيگانگان دادم
واگر از عقبي مرا ذخيره اي است به مومنان دادم
در دنيا مرا ياد تو بس و در عقبي مرا ديدار توبس 

                                                                                                                                                                         خواجه عبدالله انصاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : شهر ري ابتداي خيابان قم نبش كوچه شهيد بغدادي پلاك 166 مدرسه راهنمايي اسلامي تزكيه
تلفن : 55901623
آدرس رايانامه : mrst1386 gmail com